Kumusta na kaya si Ka Simpli?

Kasaysayan Ng Paglalakbay ni Simplicio Bisa from Acel van Ommen on Vimeo.

Kaydaming kaibigang manunulat na dapat kong dalawin at kumustahin, ngunit sa ngayon, dahil sa distansya at kaabalahan, wala akong magawa kundi alalahanin. Isa sa mga manunulat na ito si Ka Simpli, o si Simplicio P. Bisa, kapwa Batangueño mula sa bayan ng Taysan, at isa sa mga paborito kong kwentista. Nang nagtuturo pa ako sa Pamantasang De La Salle ng Maynila, mula 1993 hanggang 1997, hindi lang “tatay” o magulang ang tingin ko kay Ka Simpli–“kabarkada” rin, samakatwid ay kaibigan, na parang kaedad ko lang. Sa totoo lang, nang matagpuan ko ang videong ito na inihanda ng kanyang pamilya para sa kanyang ika-80 kaarawan noong 2011, saka ko lang namalayan ang malaki naming agwat. Naisip kong talagang kaylayo na namin sa isa’t isa, at talagang napakaikli lang ng panahong aming pinagsamahan. Susulatin ko pa ang mas mahabang tampok tungkol sa kanya (pagkadalaw ko) pero sa ngayon, nasasabik akong ibahagi muna ito sa iyo.