Basa nang Basa

Binubuksan ko ang pitak na “NBSMoNB?” dito sa manunulat.com. Isang nabasa kong akdang Filipino ang itatampok ko bawat buwan upang ipakilala sa ating mga kababayan (at sa mga dayuhang mambabasa rin). Hindi ito kritisismo, at hindi ko kailangang sabihin kung maganda o pangit ang gawa. Ang pangunahing layunin ko rito ay maengganyo ang ating mga mambabasa na bigyang pansin (at bilhin) ang ating sariling panitikan.