Anti-Duterte

Kung ang galit niya kay Duterte at pagtangis sa umano’y EJK ay araw-araw din nating naririnig laban sa katiwalian, kriminalidad, pagkasira ng kalikasan, at sa bawat maling gawi at ugali ng ating mga kababayan, kabilang na ang panghahalay at pagkakaroon ng anak ng ibang pari, siguro’y hindi tayo nagkaganito. Mahigit 70 milyon ang mga Katoliko sa bansa at may 500 taon na ang Simbahang ito sa ating kapuluan–ganyan kalaki ang pananagutan ng bawat Katolikong lider sa mababaw na moralidad, kawalan ng disiplina at pagsunod sa batas ng karamihang Filipino, na pilit itinutuwid ng ating pangulo.