Ang Kahulugan ng Pagkakaisa

Ano bang sinasabi mong hinahati ni Duterte ang bansang ito? Nang mag-umpisa siyang mamuno, hindi pa naman tayo naging buo. Kasi, magmula noon, hindi ka pa rin sumusuko.

Nalimutan mo na bang nanalo siya sa demokratikong eleksyon? Kaya makatwiran lang at legal ang aming pagsuporta sa kanyang administrasyon. Ayaw mong sumama dahil ayaw mo sa kanya. Nahahati tayo–siya ba ang may sala?

Kung nakakakita kami ng pag-asa, may mali ba sa amin o sa iyong mata? Huwag mo kaming husgahan dahil hindi mo kami kilala. Huwag mong sumbatan ang sabi mo’y buwang na 16 milyon dahil may nakikita kaming hindi mo makita-kita.

Gaano katotoo ang mga paratang: magnanakaw, mamamatay-tao, pasista? Pinatatahimik nga ba ang Oposisyon, gayong ang dalas nilang magpa-presscon, talak nang talak kahit nakakulong, inililihis ang hearing sa gusto nilang kongklusyon?

Kung hindi ka masaya sa nangyayari, kailangan mo ba kaming kumbinsihin sa kalungkutan mo? Isang bansa lang naman tayo. Kung ayaw mo ng nakikita naming pagbabago, marahil ay hindi mo talaga kailangan ito.

Pero tama bang balewalain ang magandang balita at mag-abang ng makasisira? Ano ba ang kahulugan ng pagkakaisa sa iyo? Ang sumama kami sa iyo sa pagwasak, o ang sumama ka sa amin sa pagbuo?

#FilipinosUnite
#HuwagKangNega
#NoToCrab

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *