My Comment on the Rise of DDS Bloggers

What does the rise of Mocha Uson, RJ Nieto and Sass Rogando Sasot mean to us? Who are they, by the way? They are not your usual resource persons as defined by the elitist academe, the media and the Church. They have risen to become effective communicators by simply being the persons we can identify with. The same thing can be said of the president who has given a face to the government that we can all recognize to be of the people, by the people and for the people. The support they gain from Filipinos worldwide is a clear victory for the masses and a serious blow to every established notion of “authority” or anything that dictates who the people should listen to.

Ang May Hawak ng Solusyon

Kapag naroon ka na sa gitna ng ilog at nakadilat sa iyo ang maitim na kontaminasyon… ang makapal, malagkit at mabahong burak, kahalo ang pinagpalitang dayaper at iba pang basurang sadyang itinapon doon, tulad ng isang karumal-dumal na krimeng walang umaako… ang pakiramdam mo sa sarili mo, isa kang superman …

My comment on Oligarch-controlled mainstream media vs cyber journalists

Oligarch-controlled mainstream media vs cyber journalists

It was Roque’s own mistake, by the way, when he said he would throw hollow blocks and adobe at them (critics) in one interview by Mocha Uson. But I don’t think Harry Roque must really be “combative” of these oligarch-controlled media outfits with all their flaws. He is not there to teach them a lesson, which is a misinterpretation by PRRD-allied bloggers. The nature of his job is to primarily deal with them. It will not also be good for his office and the President if he would be perceived as antagonistic of media and generally, of the critics of government. Outside this issue, I think the spokesperson is doing fine in fine-tuning the information relayed to the mainstream media. It is still too early. Let us not be carried away by emotions and give Roque a chance to do his job based on his own judgment, given his background as a lawyer, professor and politician.

No Reklamo, No Problemo

I’ve just validated from a recent chat with some councilors (and the vice mayor earlier in this administration) that all those FB posts talking about our environment will not be picked up by them or any of our elected officials. If you noticed a problem or something bad happening in …

Ang Kalayaang Magpahayag

Tapos ako ng kursong pamamahayag, at aaminin kong wala akong nakamit na anumang katangi-tangi kaugnay nito. Gayunman, isang disiplinang natutuhan ko mula rito na gamitin ang tunay kong pangalan sa anumang sinulat ko. Sa loob ng mahigit dalawang dekada, wala akong ipinahayag tungkol sa aking bayan na hindi ko inako …

Ang Balita ng Pagpanaw Mo

MANILA, Philippines – Ophelia Alcantara-Dimalanta, one of the country’s premiere women poets, died of a stroke on Thursday (Nov. 4, 2010). She was 76. – ABS-CBN News Nang marinig ko ang balita, ni hindi metriko romanse kundi metro ng kuryente ang binabasa ko. Iyon din ang sanhi ng kunot sa …

Ang Kahulugan ng Pagkakaisa

Ano bang sinasabi mong hinahati ni Duterte ang bansang ito? Nang mag-umpisa siyang mamuno, hindi pa naman tayo naging buo. Kasi, magmula noon, hindi ka pa rin sumusuko. Nalimutan mo na bang nanalo siya sa demokratikong eleksyon? Kaya makatwiran lang at legal ang aming pagsuporta sa kanyang administrasyon. Ayaw mong …

Tagumpay ng Lahat

Salin ng Winners All ni Ophelia Dimalanta
Isinalin ni Manolito Sulit
Musika ni Antonio Africa

 

Laro lamang ito ng magkakaibigan
Hindi isang laban ng buhay o kamatayan;
Manalo ka ngayon, o matalo bukas,
Putong ng tagumpay, sinong magsusukat?

Umaalingawngaw sa iyong ulunan
Ang laksang sigawan patungong tagumpay;
Hihigtan pa kaya ang kaba ng dibdib
Niyong naghahangad sa laba’y manaig?

Panalo ka pa rin, kahit na malugmok,
Basta’t di umurong sa pakikihamok;
Dahil may higit pang labang aabangan,
Susubok sa loob, diwa’t katatagan.

Manalo-matalo, lahat nagwawagi,
Lalong lumalakas sa bawat sandali;
Pagsapit sa yugtong pinananabikan—
Huwag panghinaan, yao’y puntos lamang!

 

(Ang kahuli-hulihan naming kolaborasyon ni Ma’am Ophie noong taong 2007, hanggang mabalitaan ko ang kanyang pagpanaw noong Nobyembre 4, 2010.)

A Prayer for Duterte

While we ask the government for redress of our grievances, we the people (including Church leaders) must not join the partisanship of those whose obvious aim is to topple either the elected leadership or the government, and replace it with their own beast they can control. When I chose to support President Duterte, who came to power not by a people power revolution, nor by ousting an incumbent leader (or trying a coup like you know who), I began to realize that people must work with their leaders, desiring not their downfall but their success (yes, even if you dislike them). There are many occasions that our voices will not be heard, our problems unresolved, but the law provides for the only peaceful means to change our leaders, which is through election (also through impeachment and maybe, through “prayer”). That’s why it’s very important that we take our right of suffrage seriously. Don’t sell it–it’s priceless! The way democracy works isn’t perfect like Duterte, but no, not true at all that we are led by a tyrant (c’mon, you can still rally and shout insults; as US Sen. Gardner said, “This is not North Korea”), and like many ordinary Filipinos, as misinformed as we are to you, other worlds come to mind and I’m not convinced of a better alternative. At least in this realm, it is not a crime to fancy about higher beings and pray. Always pray and do not lose heart (Luke 18:1). Pray for the President. Pray for the nation.

Sa Ibaan: Ito Muna ang Dapat Mabago

Show me your councilors line up and I’ll tell you the kind of mayor you would be. As a leader truly confident of your own political magnitude and charisma, you should be out seeking men and women who could awe the people with their integrity and command respect and loyalty from them, people who have the knowledge and expertise you need to help you build this town based on a set criteria of progress.

Tagalugin ko: Sabihin mo sa akin ang mga kasama mong konsehal at sasabihin ko kung anong klaseng meyor ka. Kung tunay na kampante ka sa sarili mong impluwensyang politikal at karisma, dapat na naghahanap ka ng mga taong hahangaan ng mga mamamayan sa kanilang integridad, at kayang magpasunod at maging kagalang-galang sa kanila, mga taong may alam at kakayahang kailangan mo sa pagtatayo ng bayang ito base sa isang piniling batayan ng pag-unlad.

You may still win the election with the same “proven” personalities, good or bad, but without a good line up, your political platform is but the same template for failed promises and wasted voters’ energy, the very reason why people say, “Pare-pareho lang kayong mga politiko.”

Tunghayan ang talakayan sa Facebook kaugnay nito: