ga

Ang “ga” ay katumbas ng “ba” sa Tagalog na ikinakabit sa tanong, gaya ng “kumain ka na ba?” Ito sa palagay ko, ang unang palatandaan ng isang Batangueño sa kanyang pagsasalita: kung gumagamit siya ng “ga” (at hindi ba).