Petsa at Oras ng Rebolusyon (isang rebisyon)

May isang dekada na ang nakalilipas nang sulatin ko ang piyesang ito bilang bahagi ng pagbubulay-bulay ko sa ating hinaharap. Taong 2002, naroon ako sa aking shop sa gitna ng bayan. Sobrang bagal ng buhay sa paligid ko, gayunma’y sobrang init ng politika sa tagisan ng mayayamang angkan. Nagliliyab na …

Kumbakit Hindi Nagbabasa ang mga Filipino – ng Akdang Filipino!

Tatlong bagay ang hindi ko na tatalakayin sa post kong ito: kolonyalismo, edukasyon at ekonomiya. Mabuting bawasan natin ang mga pwede nating sisihin sa ating sitwasyon ngayon. Iisipin ko na lang muna na unti-unti na nating naiisafilipino ang ating kamalayan at isa na lang minorya ang mga maka-Ingles; na nagiging …