Ang May Hawak ng Solusyon

Kapag naroon ka na sa gitna ng ilog at nakadilat sa iyo ang maitim na kontaminasyon… ang makapal, malagkit at mabahong burak, kahalo ang pinagpalitang dayaper at iba pang basurang sadyang itinapon doon, tulad ng isang karumal-dumal na krimeng walang umaako… ang pakiramdam mo sa sarili mo, isa kang superman …

No Reklamo, No Problemo

I’ve just validated from a recent chat with some councilors (and the vice mayor earlier in this administration) that all those FB posts talking about our environment will not be picked up by them or any of our elected officials. If you noticed a problem or something bad happening in …