Pormula sa Kumpyansa

Una. Alam kong may kakayahan akong kamtin ang bagay na siyang Dahilan ng buhay ko, at kung gayon, KAILANGAN kong magtiyaga at patuloy na kumilos para matupad ito, at nangangako akong gagawin ko ito ngayon. Ikalawa. Nauunawaan kong anuman ang nasa isip ko ay makikita sa aking gawa, at unti-unting …