Tatlong Malalaking Misteryo ng Inosente Nating Mundo

ALIPIN NG PERA. Ano ang pera? Noong unang panahon, wala pang pera, pero hindi ibig sabihin, wala nang buhay. Sa pamamagitan ng barter, “binibili” ng isang tao ang kalakal (produkto) ng kanyang kapwa gamit ang sariling kalakal. Ang tumbasan ng halaga ay nangyayari habang nagbibilihan, at kalaunan, depende sa sirkumstansya, …