Not Your Church, Nor Your Priest or Pastor

God saw all that he had made, and it was very good. He rested satisfied and commanded man to do as he did. But things had taken a turn for the worse as far as Creation was concerned. Humankind went on to observe a Day of Rest but had kept a blind eye to what was happening to earth. God had earned his Sabbath because he had done great and marvelous works in the six days past. We could only imagine how God must have felt when he rested (he must be smiling in his sleep). Any day of rest was a good one, which was probably the reason man had been so faithful to keep it and yet… destroyed the very reason behind.

Masa Laban sa Institusyon: Demolisyong Risa at Bam

Tila naitakda na ang papel ng bawat isa sa destabilisasyong pinangungunahan ng minorya. Noong una, parang tandem lang ito nina Senador Trillanes at De Lima. Pero nang makulong ang huli, naging tambalang Trillanes-Hontiveros sa Senado  na katuktok naman ng Lagman-Alejano sa mababang kapulungan. Sa lahat ng nasasaksihan natin, swabe at …

Masa Laban sa Institusyon: Si Antonio Trillanes

Si Antonio Trillanes mismo ang nagsabi sa isang panayam na ang maghapong kudeta na tinaguriang “Oakwood mutiny” noong Hulyo 27, 2003 (kasama ang Manila Peninsula siege noong 2007) ang natatangi at pinakamahalaga niyang nagawa sa kanyang buhay. Kahit pa nga tinawag itong “pathetic” ng host ng BBC Hardtalk, Stephen Sackur, …

Masa Laban sa Institusyon: Bastos Versus Disente

Nakatutuwang nakaiinis ang nangyayari ngayon sa bansa. Nakatutuwa dahil malinaw nating nakikita ngayon na ang dating dominanteng grupo na naghari-harian noon sa ating mga institusyon ay isa na lamang maingay na minorya. Maingay, dahil sila pa rin naman ang mga kinikilalang “awtoridad” sa larangan ng politika, edukasyon, sining at kultura, …

Fersal Hotel Annapolis – Good Location and Lowest Food Price Ever!

As a homeschooling family from the province, every time we get a chance to go to the city for important meetings, seminars and moving-up days, we make it an option not to hurry, especially considering the traffic. We usually get a hotel room near the venue where the event takes place. As for this one, we booked at Fersal Hotel in Cubao without any high expectation, given the very low (promo) price we paid for it. It was also the first time I heard the name. To our surprise, the surroundings looked good. We realized we even got in much earlier without question. The room was quite small but the amenities made it comfortable. I could recommend a bit of dusting and wiping, easy things they could have done before we even entered it. We tried the food from the Inn Cafe via room service and it was not as costly as you would often expect in a hotel. We had a good night and woke up to equally good breakfast. Fersal-Cubao is now among our top choices in this location. Thanks, Travel Book, for the awesomest deal as always!

3 Things You Love about This Hotel: Lowest food price ever, Good neighborhood, Good staff

Room: Deluxe Single Double (With Breakfast) – Deluxe Single Double

Stay Date: 12/01/2016 to 12/02/2016

Ang Numero ng Maykapal: 1.618

Matapos kong mapanood ang dokumentaryong “God’s Existence” (Ang Pagkakaroon ng Diyos), lalo akong nakumbinsi–gaya ng pagkakumbinsi ko tungkol sa resureksyon sa isa pang dokumentaryong “Shroud of Turin”–na naririyan sa lahat ng bagay ang matatawag na “watermark” o palatandaan ng Maykapal.

Ayon sa Google: “1.618 is a mathematical formula that is found in many things, thus proving the universe was created by Intelligent Design, that is, God” (ang 1.618 ay isang matematikong pormula na makikita sa maraming bagay, na nagpapatunay na ang uniberso ay nilikha ng Matalinong Disenyo, ng Diyos nga).

Bagamat walang kinalaman sa aking natunghayan, naglaro sa isip kong hanapin ang mga numerong 1 6 1 8 sa Bibliya sa pamamagitan ng Google at ito ang aking pinakamagandang nahanap:

Juan 1:6-18
(6) At naparito si Juan na isinugo ng Diyos (7) upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. (8) Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. (9) Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao.

(10) Dumating ang Salita sa sanlibutan ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. (11) Pumunta siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. (12) Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. (13) Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos.

(14) Ang Salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang-loob at ng katotohanan.

(15) Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. Isinisigaw niya, Siya ang tinutukoy ko nang aking sabihin, Ang darating na kasunod ko’y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak.

(16) Dahil siya’y puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang-loob ng Diyos. (17) Dumating ang Kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises; ngunit sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay dumating ang kagandahang-loob at katotohanan. (18) Kailanma’y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. (PINAGKUNAN)

Nagkataon lamang kaya, sa dinami-rami ng samutsaring paksang laman ng banal na aklat, na ang Juan 1:6-18 ay eksakto ring tumatalakay sa kalikasan ni Kristo at ng Diyos?

Ngunit “sino nga’ng makaaangkin sa Diyos?” ang tanong ni Rilke. Ang ipaangkin Siya sa isang relihiyon (lamang) ay paglilimita sa Kanyang Kalikasan. Maging ang pagtatayo ni Kristo ng kanyang Iglesya ay interpretasyon lamang ng tao. Hindi ako makapaniwalang pumanaog si Kristo sa lupa upang magtatag lang ng isa pang relihiyon. Hindi ba’t ang nais niya ay pabalikin ang tao sa Diyos? At ang pagbabalik-loob sa Diyos ay hindi nangangahulugang pag-anib at pagpapasakop sa relihiyon. Napakalawak at napakahiwaga ng Sangnilikha upang bigyang-kahulugan lang ng mga teksto at maging ng mga pamahiin ng relihiyon, anuman ito.

Sapat na ang sumampalataya, sabi nga, ngunit iba pa rin ang mamangha. Kung tunay kang naniniwala sa Diyos, hindi mo dapat palagpasin ang mahalagang pangyayaring ito sa kasaysayan ng Sangkatauhan. Sa wakas ay tinuldukan na ng mismong Siyensya at ng Kalikasan ang walang kahahantungang paniniwala sa Ebolusyon at Multiberso mula kay Darwin hanggang kay Hawking. Buhay ang Diyos–ang Diyos ay Buhay! Mamamangha ka sa iyong masasaksihan.

Tatlong Malalaking Misteryo ng Inosente Nating Mundo

ALIPIN NG PERA. Ano ang pera? Noong unang panahon, wala pang pera, pero hindi ibig sabihin, wala nang buhay. Sa pamamagitan ng barter, “binibili” ng isang tao ang kalakal (produkto) ng kanyang kapwa gamit ang sariling kalakal. Ang tumbasan ng halaga ay nangyayari habang nagbibilihan, at kalaunan, depende sa sirkumstansya, …

Anti-Duterte

Kung ang galit niya kay Duterte at pagtangis sa umano’y EJK ay araw-araw din nating naririnig laban sa katiwalian, kriminalidad, pagkasira ng kalikasan, at sa bawat maling gawi at ugali ng ating mga kababayan, kabilang na ang panghahalay at pagkakaroon ng anak ng ibang pari, siguro’y hindi tayo nagkaganito. Mahigit 70 milyon ang mga Katoliko sa bansa at may 500 taon na ang Simbahang ito sa ating kapuluan–ganyan kalaki ang pananagutan ng bawat Katolikong lider sa mababaw na moralidad, kawalan ng disiplina at pagsunod sa batas ng karamihang Filipino, na pilit itinutuwid ng ating pangulo.

Inaalis ng Matatanda ang Pagkatao (Humanity) ng mga Bata

“Kung ano’ng mahalaga ay siyang hindi nakikita” (what is essential is invisible to the eye). Iyan ang leksyong namumutawi sa klasikong novella ni Antoine de Saint-Exupéry, Ang Munting Prinsipe (1943). Dalawang pelikulang hango sa akdang ito ang napanood ko. Ang pinakabago syempre ay dinirek ni Mark Osborne sa taong ito, …

Wala sa Lugar: Indikasyon ng Mababaw Nating Kultura

Kapansin-pansing laging “wala sa lugar” ang Pinoy. Halimbawa, sa mga tuklong (kapilya) na pinagdarausan ng flores de mayo sa aming lalawigan (Batangas), ipupuwesto nila ang mga ispiker pagsapit ng kapistahan. Walang pili-pili kung ano ang patutugtugin: K Pop, Hip Hop at iba pang sikat na kanluraning musika na karaniwang tungkol …