Pormula sa Kumpyansa

Una. Alam kong may kakayahan akong kamtin ang bagay na siyang Dahilan ng buhay ko, at kung gayon, KAILANGAN kong magtiyaga at patuloy na kumilos para matupad ito, at nangangako akong gagawin ko ito ngayon. Ikalawa. Nauunawaan kong anuman ang nasa isip ko ay makikita sa aking gawa, at unti-unting …

Pagkain at Pagkakautang: ang Materyal na Dimensyon ng “Ama Namin”

Ito: “Patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin…” O ito: “Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin…” Maraming pananaw tungkol dito sa iba’t ibang sekta ng relihiyong Kristyano. Sa pananaw ng Katolisismo, …

Laro sa Baga ni Edgardo M. Reyes

Nasa hayskul ako noon, huling bahagi ng 80s, nang pasilip-silip kong binabasa sa Liwayway ang nobela-seryeng Laro sa Baga ni Edgardo M. Reyes. Pamagat pa lang, talagang nakaka-curious na sa isang kabataang nasa bukana pa lang ng kamunduhan, at nanunulay sa gitna ng kamalayan at kahalayan. Ibang sarap y’on na may kahalong hiya (takot) …

Basa nang Basa

Binubuksan ko ang pitak na “NBSMoNB?” dito sa manunulat.com. Isang nabasa kong akdang Filipino ang itatampok ko bawat buwan upang ipakilala sa ating mga kababayan (at sa mga dayuhang mambabasa rin). Hindi ito kritisismo, at hindi ko kailangang sabihin kung maganda o pangit ang gawa. Ang pangunahing layunin ko rito ay maengganyo …

Sulyap|Manolito C. Sulit

“It was a look that was somehow beyond all these, beyond all the different compartments of love we have down here on earth.” – Eben Alexander, M.D. on “Proof of Heaven”   Kung gusto mong makita ang langit, tingnan mo ako– nasa aking mga mata. Damhin mo sa titig ko …

Paano Natin Pauunlarin ang Bayang Ito? | Manolito Sulit

Hindi sa kaningningan ng pasko Hindi sa kasayahan ng piyesta Hindi sa mga usok ng bagong taon Hindi sa rampa ng mga reyna Hindi sa mga sakripisyo ng semana santa Hindi sa luwalhati ng pagdagit o pagbati Hindi sa pagpupugay sa mga santo Hindi sa mga sermon o talumpati Hindi …

Kumusta na kaya si Ka Simpli?

Kasaysayan Ng Paglalakbay ni Simplicio Bisa from Acel van Ommen on Vimeo.

Kaydaming kaibigang manunulat na dapat kong dalawin at kumustahin, ngunit sa ngayon, dahil sa distansya at kaabalahan, wala akong magawa kundi alalahanin. Isa sa mga manunulat na ito si Ka Simpli, o si Simplicio P. Bisa, kapwa Batangueño mula sa bayan ng Taysan, at isa sa mga paborito kong kwentista. Nang nagtuturo pa ako sa Pamantasang De La Salle ng Maynila, mula 1993 hanggang 1997, hindi lang “tatay” o magulang ang tingin ko kay Ka Simpli–“kabarkada” rin, samakatwid ay kaibigan, na parang kaedad ko lang. Sa totoo lang, nang matagpuan ko ang videong ito na inihanda ng kanyang pamilya para sa kanyang ika-80 kaarawan noong 2011, saka ko lang namalayan ang malaki naming agwat. Naisip kong talagang kaylayo na namin sa isa’t isa, at talagang napakaikli lang ng panahong aming pinagsamahan. Susulatin ko pa ang mas mahabang tampok tungkol sa kanya (pagkadalaw ko) pero sa ngayon, nasasabik akong ibahagi muna ito sa iyo.

Guijo Suites Makati – Stres-free Weekend

Guijo Suites Makati 3-Star Hotel 7644 Guijo Street, San Antonio Village, Makati City   Ilang hotel na rin ang natuluyan ko kasama ang aking mag-ina. Hindi ako mapera, pero nakita kong mas praktikal ang maghotel kaysa sa umupa ng sasakyan mula sa aking probinsya sa Batangas, kung may event na …

Petsa at Oras ng Rebolusyon (isang rebisyon)

May isang dekada na ang nakalilipas nang sulatin ko ang piyesang ito bilang bahagi ng pagbubulay-bulay ko sa ating hinaharap. Taong 2002, naroon ako sa aking shop sa gitna ng bayan. Sobrang bagal ng buhay sa paligid ko, gayunma’y sobrang init ng politika sa tagisan ng mayayamang angkan. Nagliliyab na …

Si Cirilo

Una kong nakilala si Cirilo F. Bautista nang nag-aaral pa ako sa UST. Iyon ang ikalawang Thomasian Writers Workshop, kung hindi ako nagkakamali, sa tag-araw ng 1992. Katamtaman ang haba ng kanyang buhok na takip-tenga mula sa dekada sitenta, naglalaban ang puti at itim maging sa bigote; naka-barong na kulay …