Sa Dulo ng Daan

Isinalin ko sa Filipino ang pinakapaborito kong awitin, ang “Go the Distance” na inawit ni Michael Bolton at siyang theme song ng pelikulang Hercules ng Disney. Masaya ako sa kinalabasan ng salin, na sinikap kong maging idyomatiko,¬†at sa palagay ko’y nakuha naman ang tunay na ipinapakahulugan ng orihinal na liriko. …

Pagkamulat ni Magdalena nina Alejandro G. Abadilla at Elpidio P. Kapulong

Ito ang nobela! — ang una kong reaksyon matapos basahin ang Pagkamulat ni Magdalena nina Alejandro G. Abadilla at Elpidio P. Kapulong. Inilathala noong 1958, tinatalakay ng nobela ang isang panghinaharap na kalagayan ng 1980. Naalala ko tuloy ang nobelang 1984 ni George Orwell na panghinaharap din at tumatalakay naman …

Diwang Malaya

Sa langit-langitang hindi ko mapanhik, ako’y diwang ligaw, sa buwa’y tumakip; tula ko sa limbo, sino nga’ng dirinig? taynga ng bayan ko’y may pasak at pinid. Kaya bumulusok at pumailanlang, nasok sa puso mong lipos, walang malay; dinilig ko yaon ng matandang aral, hanggang mamunga ka ng kadakilaan. Naisaysay ko …

Back to Top
error: Content is protected !!