Tula

Sulyap

“It was a look that was somehow beyond all these, beyond all the different compartments of love we have down here on earth.”

– Eben Alexander, M.D., Proof of Heaven

 

Kung gusto mong
makita ang langit,
tingnan mo ako–
nasa aking mga mata.
Damhin mo sa titig ko
ang tagong paraiso,
ang katotohanang
hindi mapaniwalaan.
Malalakbay mo, ngunit
hindi masusukat.
Danasin mo,
at huwag tangkaing
itala, pagkat
taksil ang wika at
lagi kang mabibigo.
Walang makinang
magrerehistro.
Wala kang magagawa,
kundi tingnan ako.
Hindi mo kailangan
ng lakas o talino.
Mauunawaan mo ito,
mararamdaman mo.
Nasa mga mata ko
ang sagot sa misteryo.
Gantihan mo ako
ng sulyap, at pagnasaan
ang mga titig ko.
Hindi mo kailangan
ng salita, at pinid
ang mga labing
papasok ka sa langit ko.

 

(Abril 2015)

error: Content is protected !!