Krus

Nabilang pa kaya ang mga kriminal at manghihimagsik na doo’y binitay mula sa dominyon ng buong Italya, sa diwa ng Gresya’t giting ng Isparta? Ang Mediteranya mandi’y sasangdali, nakamkam ang […]

Read More

Sulyap

“It was a look that was somehow beyond all these, beyond all the different compartments of love we have down here on earth.” – Eben Alexander, M.D., Proof of Heaven […]

Read More

Si Cirilo

Joke muna: Ano ang paboritong pagkain ni Cirilo? Cerelac! Una kong nakilala si Cirilo F. Bautista nang nag-aaral pa ako sa UST. Iyon ang ikalawang Thomasian Writers Workshop, kung hindi […]

Read More
error: Content is protected !!