Diwang Malaya

Sa langit-langitang hindi ko mapanhik, ako’y diwang ligaw, sa buwa’y tumakip; tula ko sa limbo, sino nga’ng dirinig? taynga ng bayan ko’y may pasak at pinid. Kaya bumulusok at pumailanlang, nasok sa puso mong lipos, walang malay; dinilig ko yaon ng matandang aral, hanggang mamunga ka ng kadakilaan. Naisaysay ko …

Krus

Nabilang pa kaya ang mga kriminal at manghihimagsik na doo’y binitay mula sa dominyon ng buong Italya, sa diwa ng Gresya’t giting ng Isparta? Ang Mediteranya mandi’y sasangdali, nakamkam ang lupang langit niyong api. Ilan, ilang krus nga yaong hanay-hanay sa rurok ng burol at lawak ng parang? Mga mandirigma …

Sulyap

“It was a look that was somehow beyond all these, beyond all the different compartments of love we have down here on earth.” – Eben Alexander, M.D., Proof of Heaven   Kung gusto mong makita ang langit, tingnan mo ako– nasa aking mga mata. Damhin mo sa titig ko ang …

Back to Top
error: Content is protected !!