Alab

Ang sumusunod na akda ay bahagi ng erotikong antolohiyang Laglag-Panty, Laglag-Brief: Mga Kuwentong Heterosexual at may maseselang paksa na hindi akma para sa mga bata. PATNUBAY NG MAGULANG ay kailangan. […]

Read More
error: Content is protected !!