Pagtalon sa Kawalan: Isang Pagsaksi Kay Heneral Luna

Ayokong manood ng Luna. Nasabi ko na ito noon pa mang una kong marinig na ginagawa ang pelikula. Kung alam mo na ang mangyayari sa dulo, ano pang saysay na […]

Read More