Ang Marilag na Mutya ng Ibaan

Gaya ng pakiramdam ng pagtapak sa isang noon pa lamang nakitang lupalop, hindi mo makaliligtaang mapansin ang isang kagandahang, bagamat paulit-ulit mo nang nakita, tila laging bago at nag-aanyaya, inaakit […]

Read More