Hamon sa mga Katolikong Taga-Ibaan

2019-04-23 at 6:37 am by Mano | Posted in Environmental

Mayo 24, 2015 nang ilathala ni Papa Francisco ang kanyang ikalawang encyclical o liham-sirkular, na pinamagatang “Laudato si'” (Papuri sa iyo). Ang sub-titulo nito ay “Tungkol sa Pagkalinga sa Tahanan Nating Lahat” na tinutukoy ang daigdig na tirahan ng halos 8 bilyong katao at tinatayang 8.7 milyong species sa lupa at karagatan (Mora 2010).

Ang bayan ng Ibaan (kuha ni Owen M. Lascano)

Mahigpit na pinuna ng Papa ang konsumerismo at iresponsableng pag-unlad, ikinalungkot ang pagkasira ng kapaligiran, at nanawagan sa lahat ng mga tao sa buong mundo na magkaroon ng mabilis at nagkakaisang pandaigdigang aksyon. Ang “Laudato si'” ay kagyat na naging bahagi ng mga turo ng Simbahan at kaugnay nito, hiniling niyang pag-usapan ito ng mga Katoliko saan mang panig ng mundo.

“Mahigpit akong nananawagan para sa isang diyalogo tungkol sa kung paano natin hinuhubog ang hinaharap ng ating planeta. Kailangang kabilang sa usapang ito ang bawat isa, dahil ang dinaranas nating problemang pangkapaligiran ay problema nating lahat at nakaaapekto sa lahat,” anang Papa.

Kung lilimiin sa konteksto ng mensahe ng Papa, ang nakalipas na 200 taon pala ng Parokya ni Santiago Apostol sa Ibaan ay kalahating tagumpay lamang. Pansinin natin ang ating sariling pamayanan: ano’ng nangyari sa maganda at mabangong Ibaan na kilala natin noon? Saan ka man tumingin, kabi-kabila ang ating problemang pangkapaligiran na nag-uugat sa malawakang pagbalewala sa ating mga likas na yaman. Itinuturing pa naman ng Papa na ang karapatan sa malinis na tubig ay “pangunahin” sa lahat ng mga karapatang pantao. Ngunit ano ang ginawa natin sa ating mga ilog?

Isang mahigpit na hamon sa mga lider ng Simbahan sa kasalukuyan ang magabayan ang mga Katoliko ng ating bayan tungo sa pagkakaroon ng malasakit sa kapaligiran at sa kapwa. Mahalaga ang kabuhayan upang mabuhay–ngunit lalong mahalaga ang buhay. Kung magpapatuloy ang masamang kinamihasnan, gaya ng pagtatapon ng dumi at basura sa ilog, gayundin ang walang patumanggang pagputol ng puno, tuloy-tuloy nga ang ating pag-unlad ngunit patuloy din namang magiging malabo ang hinaharap para sa ating 53 libong mamamayan sa gitna ng nakaambang banta ng kakapusan sa inuming tubig at pagkain, resulta ng ating kambal na kasakiman at kapabayaan.

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *