Ang Habla ng Ilog

2019-05-10 at 7:46 pm by Mano | Posted in Environmental

Kapag naroon ka na sa gitna ng ilog at nakadilat sa iyo ang maitim na kontaminasyon… ang makapal, malagkit at mabahong burak, kahalo ang pinagpalitang dayaper at iba pang basurang sadyang itinapon doon, tulad ng isang karumal-dumal na krimeng walang umaako… ang pakiramdam mo sa sarili mo, isa kang superman na may magagawa pang paraan […]

Read more»

Hamon sa mga Katolikong Taga-Ibaan

2019-04-23 at 6:37 am by Mano | Posted in Environmental

Mayo 24, 2015 nang ilathala ni Papa Francisco ang kanyang ikalawang encyclical o liham-sirkular, na pinamagatang “Laudato si’” (Papuri sa iyo). Ang sub-titulo nito ay “Tungkol sa Pagkalinga sa Tahanan Nating Lahat” na tinutukoy ang daigdig na tirahan ng halos 8 bilyong katao at tinatayang 8.7 milyong species sa lupa at karagatan (Mora 2010). Mahigpit […]

Read more»