Dumikrasya

2019-04-10 at 10:32 am by Mano | Posted in Political

dumi-krasya – /dumikrasy√°/ pangngalan – sistemang gumagarantiya sa lubos na kalayaan ng mga mamamayang lumahok sa lahat ng maruming gawain sa loob ng estado, gaya ng, at hindi limitado sa malayang pagtatapon ng basura sa mga publikong lugar, malayang pagpapadaloy ng dumi sa mga ilog at iba pang yamang tubig, malayang pagputol sa mga puno, […]

Read more»

Isang Araw sa Buhay ng Trapo

2019-04-08 at 1:11 pm by Mano | Posted in Political

Nangurakot o walang ginawa? Alinman sa dalawa, walang napala ang bayan sa kanya sa araw na ito, gaya ng iba pang araw. Nasa simbahan siya ngayon at ninanamnam ang pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. Maganda ang takbo ng negosyo. Nagpapatayo siya ng mas malaking bahay. Nabibili ni misis ang kanyang gusto. Nakapag-aaral ang mga […]

Read more»