Anak Ka ba ng Tao?

2019-04-20 at 8:27 am by Mano | Posted in Spiritual

Karaniwan mo itong naririnig sa matatandang Katoliko tuwing Sabado de Gloria: “Patay ang Diyos ngayon!” Mula sa Kanyang kamatayan nang Biyernes Santo, sa araw na ito nanatili sa libingan ang katawan ni Jesus bago sumapit ang Linggo ng Pagkabuhay. Sinasalamin ng paniniwalang ito ang isang mahalagang aspekto ng Kristiyanismo–ang paniniwalang “Diyos” si Kristo. Dahil patuloy […]

Read more»