Tungkol

“Saysay” – ang kuwento sa likod ng anuman. Kapag walang kuwento, walang kuwenta. Sabi nga, “walang katorya-torya” o walang istorya.

“Silbi” – ang halaga, gamit, o pakinabang. May silbi ang anuman kapag pinakikinabangan natin, maging ito’y bagay, tao, o karanasan.

“Kahulugan” – ang ibig sabihin ng bawat salita o senyas. May ipinahihiwatig maging yaong hindi natin nakikita, gaya ng pakiramdam.

Sa tatlong ito umiinog ang bawat sandali ng ating buhay, sa walang patlang nating pakikiugnay sa namumuong kabuluhan.

Ang Awtor

“In ironic and satirical tones, he comments on the foibles and frailties of the individuals and government institutions. He dreams of changes that would improve the lot of the common people and ensure the machinery of justice in the society. At heart, then, Lito is an idealistic warrior who is committed to truth and who is not willing to compromise it.” – Dr. Cirilo F. Bautista

Isinilang si Manolito C. Sulit noong Oktubre 6, 1972 sa Ibaan, Batangas bilang pampitong anak nina Venancio Caringal Sulit at Teodora Castillo Sulit. Nagtapos siya ng AB Journalism sa Unibersidad ng Santo Tomas at saglit na nagturo ng mga aralin sa wika, panitikan, kasaysayan, pilosopiya, pamamahayag, at malikhaing pagsulat sa De La Salle University, St. Scholastica’s College, Saint Paul College of Manila, Pablo Borbon Memorial Institute of Technology (ngayo’y Batangas State University), at Sto. NiƱo Formation and Science School.

Nagtrabaho rin siya bilang Culture and Arts Officer sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, kasama ang batikang manunulat at editor na si Herminio Beltran Jr., at bilang Junior Associate sa UST Center for Creative Writing and Studies sa patnubay ng yumaong makata at dekanang si Ophelia Dimalanta.

Inilathala ng UST Publishing House noong 2005 ang Ibang Daan Pauwi, koleksyon ng kanyang mga tulang binuo sa ilalim ng isang writing fellowship program ng De La Salle University; samantalang unang itinanghal naman noong 2007 ang kanyang pelikulang Barako sa isang eksibisyon ng Cinemalaya sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas.