Nang Tayo’y Matubos – tuwing Linggo

Laman ng munting aklat na ito ang isang patulang pagninilay sa Daan ng Krus, na sinulat ko noong 2005, may pambungad ni P. Albert E. Alejo, SJ, at pagpapakilala ng aking kababayang si P. Den Mark A. Malabuyoc, OSJ.

Disenyo ng pabalat: Al Dimalanta

Dibuho: Buddy Ching

 

“Kung sanlibutan ma’y batbat na ng takot,
Ako’y nagtagumpay!-lakasan ang loob!”

 

Nilalaman:

(Click title to open)

Pambungad

Pagpapakilala

Paghahandog

Estasyon 1

Estasyon 2

Estasyon 3

Estasyon 4

Estasyon 5

Estasyon 6

Estasyon 7

Estasyon 8

Estasyon 9

Estasyon 10

Estasyon 11

Estasyon 12

Estasyon 13

Estasyon 14

 

error: Content is protected !!