NBSMoNB? – tuwing Katapusan

Kung merong unang-unang kapalpakan ang ating sistema ng edukasyon, ito y’un: hindi na nga nito nagawang palabasa ang mga Pinoy, lagi pa nitong inuunang ituro ang pagbabasa sa wikang Ingles.

Ayon sa dayuhang awtor na si Ray Bradbury: “Hindi mo kailangang magsunog ng mga aklat para lipulin ang isang kultura – ang kailangan lang ay huwag na itong basahin ng mga tao.” (Akin ang salin.)

Matagal na itong nangyayari sa atin. Ang bawat kolonyal na inobasyon natin sa edukasyon ay nagtuturo sa bawat kabataang Filipino na isantabi ang ating literatura at, samakatwid, ay ang ating kultura.

Resulta: kaunting bilang ng mambabasa na karaniwang utak-kolonyal at ang trato sa ating literatura ay walang kwenta, kung hindi man baduy o basura. Baguhin na natin ang kaisipang ito!

“THE KEY to learning is better reading skills. But this reading skill need not be confined to English only.” – Juan Miguel Luz, A Nation of Nonreaders

Simulang basahin! Mini-rebyu ni Mano

error: Content is protected !!