Paghihintay Kay Rebecca

“T’wing nasa amin ako, alam mo’ng ginagawa ko? Nando’n ako lagi sa tereys. Pag hapon, lalo na. Tinitingnan ko ‘yung puno ng aratiles. O kaya naman, ‘yung mga puting rosas, […]

Read More