Nang Tayo’y Matubos | Estasyon 3

Hinatulan ng Kamatayan si Hesus   Tingnan mong maigi ang napapanood— Baka isang Kristo ang inginungudngod; Baka ang binitay, ang hamak na Nabat, Busong at rebelde ang kanilang sumbat; Gawa-gawang […]

Read More