Sumama Kami sa Pagwasak o Sumama Ka sa Pagbuo

Pagkakaisa sa Panahon ni Duterte Ano bang sinasabi mong hinahati ni Duterte ang bansang ito? Nang mag-umpisa siyang mamuno, o makalipas ang eksaktong 30 taon mula sa rali sa EDSA, […]

Read More