Alab

Ang sumusunod na akda ay bahagi ng erotikong antolohiyang Laglag-Panty, Laglag-Brief: Mga Kuwentong Heterosexual at may maseselang paksa na hindi akma para sa mga bata. PATNUBAY NG MAGULANG ay kailangan. “Pinakapaborito kong akda rito ay iyong kay Manolito C. Sulit, ang ‘Alab’. Ang milyu ng kuwento ay ang Pilipinas sa …

Back to Top
error: Content is protected !!