Our Happy Ending

(IU – Hotel Del Luna) salin ni Manolito C. Sulit   Ang nais ko sana/ wakas natin ay hindi malungkot/ pagkat ayokong umiyak kung maari sana ang nais ko/ ay […]

Read More