Ang Ating Sigaw: MABANGONG IBAAN

Kung may isang pangunahing suliranin ang ating bayan, ito na ang maruming katubigan. Hindi ito maitatanggi ninuman, gayunma’y isa itong katotohanang ipinagkikibit-balikat lamang ng karamihan. Balewala sa kanila na maitim […]

Read More