Nang Tayo’y Matubos | Estasyon 1

Ang Huling Hapunang Kapiling si Hesus   Patungo bang Emaus ang tahak na landas? Kasabay man kita, di natatalastas; Sa aking pagliko, pa’no kung mawala? Pagkabagabag ko’y lalong lumulubha; Kislap […]

Read More