Rodolfo S. Salandanan, Manunulat at Patnugot ng Liwayway

Sisimulan ko ngayon ang isang serye tungkol sa mga manunulat na personal kong nakilala. Sisikapin kong balikan sa aking gunita kung paano nangyari ang bawat pagtatagpo. Pero bago ang lahat, alam mo ba ang problema natin kaugnay ng ating panitikan? At kapag sinabi kong “ating panitikan” o “panitikang Filipino,” hindi …

Back to Top
error: Content is protected !!