Pagkamulat ni Magdalena nina Alejandro G. Abadilla at Elpidio P. Kapulong

Ito ang nobela! — ang una kong reaksyon matapos basahin ang Pagkamulat ni Magdalena nina Alejandro G. Abadilla at Elpidio P. Kapulong. Inilathala noong 1958, tinatalakay ng nobela ang isang […]

Read More