Nang Tayo’y Matubos | Estasyon 2

Nanalangin si Hesus sa Getsemani   Barya-baryang pilak ang baong dalangin, Sa balon ang tapon, kasabay ng hiling; Kung hindi mo dinggin, tatalikod kami, Hanap ay tadhana sa kamay ng […]

Read More