Pag-ibig sa Panahon ng COVID-19

Nang kumalat sa Wuhan, Tsina ang isang bagong uri ng coronavirus noong Disyembre 2019, binalewala lang natin ito tulad ng isang karaniwang balita. Ipinagdiwang pa natin ang pagsapit ng 2020, […]

Read More